समकोड़

वौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने दुर्व्यवहार र राज्य र परिवारको दायित्व – Samakon | समकोण

विशेष