सरोकार

किन संसदमा दाताको पैसा खर्च गरिदैछ ? विदेशी सहयोग कसरी खतरनाक बन्दैछ ? | Sarokar | 12 June 2018

https://youtube.com/watch?v=UCgxIkOx8K8%3Ffeature%3Doembed