fbpx

…भन्थेँनहोस्, त्यही भयो

प्रतिस्पर्धा सीमित कसरी पनिहुनेछ भने प्रतिस्पर्धीको संख्यामात्रप्रतिस्पर्धाको सूचकहोइन। फरक क्षमता, अनुभवतथाप्रविधिको प्रयोगले प्रतिस्पर्धा बढाउने...

…भन्थेँनहोस्, त्यही भयो

राजनीति

हालैका टिप्पणीहरु

    संग्रहहरु