नेपाली सिनेमा

त्यो ढेडु बादरलाई कहाँ खोज्ने मैले | Nepali Movie Clip | SAPATH | Rajesh Hamal