नेपाली सिनेमा

दुई थोपा पानिले नै हुने रहेछ – Nepali Movie KAMPAN Scene | Rajesh Dhungana, Rajendra Basnet