सीधा कुरा जनता संघ

मोदी बस्ने हयातको ढोका सम्म पिच, त्यसपछि खाल्डै खाल्डो । ठेकेदार नेता भएपछि सडकको बिजोक !