सीधा कुरा जनता संघ

सरकारी बाईकलाई नीजि बनाउन बडा अध्यक्षहरुको यस्तो निर्णय । कान्तिको बिजोक, निर्देशक झण्डै रोए !