सीधा कुरा जनता संघ

तिजको दर खाएका ३ सय ७९ जना अस्पताल भर्ना । बिर अस्पतालमा लाशसंगै भुईमा बिरामी !