सीधा कुरा जनता संघ

पुष्कर शाहलाई पर्यटन दुत बनाउने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा। टाउको र शरीर छुट्टाछुट्टै !