सीधा कुरा जनता संघ

बच्चा लगिदियो भन्दै रुदै लाईभ आईन आमा । बीरका बिरामीलाई भुस्याहा कुकुरले टोक्छन् !