सीधा कुरा जनता संघ

२४ घण्टामा मार्ने धम्की दिनेबाट ठगिएकाहरुको लाईन । घर भएर पनि भाडा खाने लोभी सांसदहरु !