शिक्षकको कुटाइबाट विद्यार्थीको मृत्यु,नगरसभामै चल्यो दोहोरि र "दारु पार्टी