भिडियो

दुई नेता बिच स्टुडियो मै झण्डै कुटाकुट । एंकरले छुट्टाउनु पर्ने अवस्था आयो । – Charka Charki