भिडियो

जुट मिल संचालनमा दुई समूहको मानिसहरु आ आफ्नो स्वार्थका लागि लडाइ लडिरहेका छन् ।