भिडियो

स्कुलबाट ४ बजे पछि घर फर्कनुपर्ने विद्यार्थी कहिल्यै नर्फकने गरि विदा भए ! Toilet मा के भयाे ?