भिडियो

थाइराईड भएको बेला गर्ववती हुन सकिन्न भन्छन् नी ? हेर्नुस सुगर र थाइराइडको विषयमा तपाईको कमेण्ट र डाक